ZENGŐ SPORTEGYESÜLET

Baranya vármegye

Hosszúhetény

Tömeg és szabadidősport szervezése, versenysport szervezése, utánpótlás nevelés, tehetséggondozás, nemzetközi versenyeken való részvétel, sporttámogatás. – a szabadidősportban és versenysportban tevékenykedők (különösen: diáksportolók), működési feltételeinek biztosítása, a feladataik elvégzéséhez, céljaik elvéréséhez szükséges feltételrendszer biztosítása. – az egyesület tagjainak a szabadidős és versenysport eseményeken történő részvételük elősegítése, számukra versenyzési lehetőség biztosítása. – a sportolók tevékenységének gyakorlásához szükséges sportszerek, sporteszközök beszerzésének támogatása, azok beszerzése, ill. kifizetése. – a szabadidősportban és versenysportban résztvevők (különösen: diáksportolók) rendszeres fizikai aktivitást, mozgást, sportot ösztönző tevékenységének támogatása, ennek érdekében különösen és elsődlegesen az egészséges és testedzésben gazdagabb életmód kialakításához és megtartásához szükséges feltételek biztosítása. – az egyesület tagjainak a rendszeres sportcélú tevékenységükkel kapcsolatban használt sportlétesítmény(ek) bérleti költségeinek támogatása. – az egyesület tagjai által a sportcélú tevékenység során használt eszközök beszerzési költségeinek támogatása, azok beszerzése, valamint az egyesületi tagok részére történő térítésmentes biztosítása. – Az egyesület támogatja tagjai számára a mások által szervezett sportrendezvényeken való részvételével kapcsolatban felmerülő költségeket, kiadásokat.

Elérhetőségek:

zengosport@gmail.com
https://www.facebook.com/zengoteam
http://zengosport.hu


Szervezett eseményei 2024. évben:

Fejér megyei szervezők listája

Alba Triatlon SE
Tó-sport Kft.
Bowman and Becker Kft.