ÚJRA LEHETNEK ESEMÉNYEK – SZIGORÚ FELTÉTELEKKEL

Az elmúlt hónapok során egyre fokozódó járványügyi helyzet a szabadidősportra is rányomta a bélyegét, azonban a sok bizonytalanságot követően végre látszik a fény az alagút végén.

A Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége az elmúlt hetekben folyamatosan kereste az újrakezdés lehetőségeit, amely érdekében rendszeresen egyeztettünk az Operatív Törzs, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) Sportért Felelős Államtitkársága, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) illetékeseivel.

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük az EMMI, illetve az NNK szakfelelőse által elkészített jóváhagyást a szabadidősport-rendezvények biztonságos lebonyolítása tárgyában. Valamennyi Tagunkat, illetve hazai eseményszervező Társunkat tisztelettel megkérjük arra, hogy az alábbi hivatalos állásfoglalásban foglaltakat tartsa be messzemenőkig, és saját rendezvényét ennek megfelelően rendezze meg.

 

Tisztelt SZEOSZ Elnökség!

A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján Magyarország egész területén a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.

A Rendelet tehát a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet által már engedélyezett egyéni szabadidős sporttevékenység mellett lehetővé teszi a szabadidős sport, valamint tömegsport célú edzéseken való részvételt életkortól függetlenül, amelyre zárt térben és szabadtéren, egyéni vagy csoportos sportolás keretében is sor kerülhet. Szabadidős sportolónak (valamint az Stv. által nem definiált tömegsportban résztvevőnek) minősül minden olyan sportoló, aki nem a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, versenyrendszerben való részvétel érdekében, ebből a célból folytat edzéseket.

A sportrendezvény, valamint az edzés céljára szolgáló bel- és kültéri létesítmény vonatkozásában az egészségvédelem érdekében hozott kormányzati intézkedésekkel szoros összhangban, a koronavírus járvány terjedésének megakadályozása, valamint a résztvevők, sportolók egészségének védelme érdekében a létesítmény aktuálisan elérhető kapacitását figyelembe véve az üzemeltető illetékes és jogosult a használati rend meghatározására. Rendelkezhet mind a beltéri, mind a kültéri létesítmények, helyiségek esetében az üzemeltetésről, de lehetősége van korlátozott működést is meghatározni.

A Rendeletben foglaltak szerint a sportolók és sportszakemberek az engedélyezett edzéseken való részvétel során a kijárási korlátozásról szóló kormányrendeletben, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletben foglalt rendelkezésektől, korlátozásoktól eltérhetnek, ennek megfelelően rájuk a szociális érintkezésre a veszélyhelyzetben irányadó 1,5 méteres távolságtartás sem kötelező, amelyet az egyes sporttevékenységek szabályrendszere és sportág specifikus mozgásformái indokolnak.

A Rendelet alapján mind a versenyrendszerben szervezett, mind pedig a versenyrendszeren kívüli, tehát a szabadidős, illetve diák-sportrendezvények megtartása is engedélyezett, amennyiben a sportrendezvény szervezői biztosítani tudják, hogy arra zárt körülmények között (zárt létesítményben vagy nézők elől elzárható területen) kerüljön sor, valamint arra nézők ne lépjenek be. Jelen rendelkezés alapján tehát azon közterületen megszervezett sportrendezvények megtartása nem engedélyezett, ahol a verseny nézők elől történő elzárására nincs lehetőség. Létszámbeli korlátozást a Rendelet nem tartalmaz, a helyszín adottságaira és a rendezvény jellegére tekintettel a szervező jogosult dönteni a sportolói létszámról.

A Rendelet a sportrendezvényeken való részvételt kifejezetten a nézők számára tiltja meg, így azokon a sportrendezvény egyéb résztvevői, így a sportolók mellett a sportszakemberek (így edzők, csapatvezetők, mérkőzésvezetők, versenybírók, sportegészségügyi szakemberek), valamint a doppingellenőrök, a biztonsági és a sportlétesítmény működtetéséért felelős szakmai személyzet, továbbá a sajtó képviselői ebben a minőségükben jelen lehetnek.

A 65 év feletti állampolgárok egészségére kiemelt figyelmet kell fordítani, hiszen a vírus szövődményei őket fokozottan veszélyeztetik, ezért jelenleg a 65 év feletti állampolgárok részére sportrendezvény szervezésének mellőzése javasolt.

Természetesen az edzések, csoportos foglalkozások, sportrendezvények megszervezése és megtartása során is javasolt kiemelt figyelemmel lenni a veszélyhelyzethez kapcsolódó, fennálló tilalmak és korlátozások mellett a létesítmények működtetésére vonatkozó protokollokra, a létesítmények tulajdonosai, üzemeltetői által előírtakra, továbbá a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai álláspontjára. Javasolt a járványügyi óvintézkedések fokozott betartása, az üzemeltetők és használók részéről elvárt a felelős magatartás. Többek között fontos, hogy csak tünet és panaszmentes személyek látogassák a sportfoglalkozásokat, sportrendezvényeket, legyen mód kézmosásra, kézfertőtlenítésre. Két foglalkozás között, valamint folyamatosan szükséges a helyiség és a sporteszközök virucid hatású fertőtlenítőszerrel történő fertőtlenítése. A sportrendezvények szervezői részére javasolt, hogy a sportrendezvényeken való részvételt tartalmazó nyilatkozat, megállapodás külön pontban térjen ki a járványügyi előírásokkal kapcsolatos óvintézkedések, biztonsági feltételek bemutatására, valamint azoknak a versenyzők, sportszakemberek, kísérők általi elfogadására. 

A sportrendezvény nézőjének definícióját a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban:  Stv.) nem határozza meg. Az Stv. egyéb rendelkezéseiből levezetve ugyanakkor a néző (szurkoló) a sportrendezvény azon résztvevője, aki a sportrendezvény helyszínén annak időtartama alatt, vagy a sportrendezvény megelőzően vagy követően másfél órával anélkül tartózkodik, hogy a sportrendezvény megvalósításával összefüggésben neki kifejezett szakmai vagy hivatásbeli feladata lenne. Ennek megfelelően nem minősül nézőnek a sporttoló mellett az edző, a csapatvezető, a mérkőzésvezető, a versenybíró, a sportegészségügyi szakember, kiskorú sportoló törvényes képviselője, valamint a doppingellenőr, a biztonsági és a sportlétesítmény működtetéséért felelős szakmai személyzet, továbbá a sajtó képviselője és a szervezésben részt vevő önkéntes ebben a minőségében.

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ:

Hivatkozva a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetségétől az Operatív Törzshöz érkezett, a sportversenyekkel kapcsolatos megkeresésre tájékoztatom, hogy az EMMI ügyeletvezető által a megkeresésre adott válasszal döntően egyetértünk, ahhoz az alábbi két kiegészítést javasoljuk:

 

  1. Tartsunk-e kötelező létszámkorlátot a rendezvényeink résztvevői kapcsán, ha igen, akkor mi az a limit, amely fölött már nem biztonságos egy rendezvény lebonyolítása? Mit jelentene itt a nagyobb tömeg, amely elkerülendő?

 

Ismert tény, hogy tünetmentes személy is hordozhatja a vírust, ezért a közvetlen kontaktusok számának csökkentésére szintén fokozott hangsúlyt kell fektetni, ezért a továbbiakban is kerülendő az azonos helyen, azonos időben, hosszabb ideig történő, nagy létszámú csoportosulás.

Fentiekre tekintettel az NNK a versenyek sportolói létszámkorlátozására az alábbi javaslatot adja.

 

Szabad térben:

–         május 18-tól legfeljebb 200 fő sportolói összlétszámig,

–         július  1-től legfeljebb 500 fő sportolói összlétszámig,

–         augusztus 1-től legfeljebb 1000 fő sportolói összlétszámig,

 

Zárt térben:

–         június 1-től legfeljebb  200 fő sportolói összlétszámig,

–         július 15-től legfeljebb  500 fő sportolói összlétszámig,

–         augusztus 1-től legfeljebb  800 fő sportolói összlétszámig,

–        augusztus 15-től legfeljebb  1000 fő sportolói összlétszámig javasoljuk a sportversenyek megtartását.

 

  1. Javasoljuk továbbá: a 65 év felettiek figyelmét fel kell hívni arra, hogy védelmük és biztonságuk érdekében fokozottan tartsák be a személyi higiénére és védőtávolságra vonatkozó szabályokat, továbbá zárt térben javasolt részükre a maszk viselése.  

 

 

Tisztelettel:

NNK Ügyeleti Központ vezetője

 

Végezetül, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a helyzet, illetve a jogszabályi háttér folyamatosan változik, a fentebb részletezett levél 2020. május 25. napján kelt, az akkori állapotokat tükrözi. Kérünk mindenkit, hogy folyamatosan kövesse figyelemmel a legfrissebb változásokat!

Fejér megyei szervezők listája

Alba Triatlon SE
Tó-sport Kft.
Bowman and Becker Kft.